HTML

Tűz Tamás világa

Tűz Tamás költészete, prózája, életpályája, környezete, az őt ért (irodalmi és egyéb) hatások...

Friss topikok

Címkék

Prohászka Ottokár

2012.10.29. 07:50 narat

A költő már középiskolás korában olvasta Prohászkát. "Nagy fába vágtam fejszémet, amikor elsőül a Diadalmas világnézetet vettem kezembe. Ahhoz persze nagy csend és elmélyülés kellett. Bevettem magam a hálóterem függönyökkel elkerített sűrűjébe, ott olvastam rajongással…

Szólj hozzá!

Mentes Mihály

2012.10.25. 09:17 narat

A szentírástudomány professzora volt - de írt verseket is -, a hittudományi főiskolán tanította Tűz Tamást.

Szólj hozzá!

Giesswein Sándor

2012.10.22. 10:29 narat

Giesswein Sándor eszméi nagy hatással voltak a fiatal Tűz Tamásra.

Szólj hozzá!

Beethoven-könyv

2012.10.18. 09:16 narat

"Mozart nyitotta rá fülem az igazi muzsikára, hogy aztán Beethoven igázzon le a maga titáni géniuszával. Legkedvesebb olvasmányom Papp Viktor Beethovenről szóló könyve volt." A könyv címlapja és egy részlete:

Szólj hozzá!

A 'Zászlónk'

2012.10.15. 07:47 narat

"1943 őszén egy derült, napos délelőttön az iskolában tanítottam épp, amikor belépett a postásfiú s egy táviratot nyújtott át" - emlékszik vissza a költő. "Vonuljon be azonnal Kassára az 51-edik gyalogezredhez!" - szólt a táviratbeli parancs. Ami eztán következett: a…

Szólj hozzá!

Fogadtatás (2)

2012.10.11. 09:28 narat

A következő verseskötet 1943-ban jelent meg Két tenger közt címmel. Egy vers a kötetből, továbbá korabeli kritikák:

Szólj hozzá!

Fogadtatás (1)

2012.10.08. 09:22 narat

A fiatal költő Tiszta arannyal című bemutatkozó kötete (1941) kedvező kritikákat kapott:

Szólj hozzá!

Verseit közlő lapok

2012.10.04. 09:23 narat

Néhány lap, amelyben jelentek meg Tűz Tamás-versek:

Szólj hozzá!

A 'Vasárnap'

2012.10.01. 08:19 narat

Tűz Tamás első kötetének kiadását (1941; amelyből az első verset az első bejegyzésben olvashattuk) természetesen megelőzte verseinek különböző lapokban történő megjelenése. Kezdetnek - még a Harsányi Lajossal folytatott konzultáció előtt - egy színvonalas aradi…

Szólj hozzá!