HTML

Tűz Tamás világa

Tűz Tamás költészete, prózája, életpályája, környezete, az őt ért (irodalmi és egyéb) hatások...

Friss topikok

Címkék

Hegedüs Géza

2013.01.30. 08:09 narat

"Néhai Benjámin Lászlóval egyszer együtt voltam előadásunk után Hegedüs Géza, Karinthy Ferenc, Simonffy Margot társaságában Győrött; kellemes éjszakán át kalauzoltam őket (korcsmáról korcsmára)." - emlékszik vissza a költő. Részlet Tűz Tamás És írni…

Szólj hozzá!

Jékely Zoltán

2013.01.28. 09:01 narat

"A háború utáni évekre jellemző, hogy a református Jékely Zoltánnal a katolikus Vigilia szerkesztőségi összejövetelén találkoztam össze - a Mátyáspincében. Jékely szerény, halkszavú ember... A Nyírfák óta tartalak számon, fordult hozzám a költők ama ritka…

Szólj hozzá!

Pilinszky János

2013.01.25. 08:12 narat

"A háború után a Vigilia a Mátyás-pince különtermében tartotta összejöveteleit. Az asztalfőn a főszerkesztő, Sík Sándor ült... Körülötte a magyar irodalom, tudomány és művészet... kiválóságai... és egy sereg fiatal tehetség, mint Pilinszky János... és mások." Tűz…

Szólj hozzá!

A bizakodás időszaka

2013.01.23. 10:11 narat

"Hazaérve folytattam irodalmi munkásságomat, főképp a Vigilia és az Új Ember hasábjain, de közölte verseimet a Magyarok című folyóirat is, sőt a budapesti rádió irodalmi műsorában is többször szerepeltem." 1947 októberében jelent meg a következő verse (amely az első…

Szólj hozzá!

A hazatérést követően

2013.01.16. 07:15 narat

"Négy évem úszott el az 'inter arma silent Musae' dermedt hullámain." "Közben halálhíremet költötték, s Bóka László bevett a Magyar mártír írók antológiájá-ba. Két versem elé Rónay György írta a 'kedves' elparentáló sorokat. Amikor megjöttem, szeretettel átölelt,…

Szólj hozzá!

Hazatérés

2013.01.14. 07:13 narat

1947-ben végre sor kerülhetett hazatérésére. Erről szóló írása:

Szólj hozzá!

Hadifogság

2013.01.11. 07:13 narat

'I spent three years in a Russian concentration camp 500 miles north of Moscow.' - írja a költő Thomas Mertonnak. A hadifogságról Szárnyszegetten, Napló 1944-1947 címmel jelent meg hosszú, 222 versszakból álló verse. A teljes mű kötetben való megjelenését megelőzően egy…

Szólj hozzá!

Háború

2013.01.08. 07:52 narat

Tűz Tamás barátja, Végh György így emlékezik arra a pillanatra, amikor bejelentették, hogy a németek megtámadták a Szovjetuniót: "Döbbenten néztünk egymásra Tamással: valamire, valami rosszra mindig el voltunk készülve már évek óta, de villámcsapásként ért mindkettőnket a…

Szólj hozzá!

Illyés Gyula

2013.01.03. 08:40 narat

"Még fontosabb volt számomra a Nyugat körének elismerése. Babits halála után Illyés Gyula Magyar Csillag címen szerkesztette a lapot. Meghirdette a medret s kijelentette, hogy szívesen lát minden tehetséget munkatársai körében. Annak ellenére, hogy a Nyugat sohase közölte a…

Szólj hozzá!