HTML

Tűz Tamás világa

Tűz Tamás költészete, prózája, életpályája, környezete, az őt ért (irodalmi és egyéb) hatások...

Friss topikok

Címkék

Nyugtalan szárnyakon

2013.02.26. 07:00 narat

Nyugtalan szárnyakon címmel jelent meg Tűz Tamás első emigrációbeli kötete Kölnben (Amerikai Magyar Kiadó). Mivel a könyvhöz ma gyakorlatilag lehetetlen hozzáférni, fontosnak tartom, hogy ebből következzenek itt versek.

Szólj hozzá!

Az emigráció kezdeti évei

2013.02.21. 12:07 narat

1959 nyarán írja Tűz Tamás egyik versében: "Nyugodt vagyoks talán egy kissé boldog is már.A készenlét derűje átitats nem késlekednék, hogyha hívnál." A költő fényképe:

Szólj hozzá!

Kanadában

2013.02.20. 08:06 narat

1957 márciusában született híres verse, a Hét sóhaj a hegyen; megírásának helye a kanadai Mount Cenacle. Korabeli ismertetés a helyről:

Szólj hozzá!

1956

2013.02.18. 07:36 narat

1956 ősze: a remény, majd a csalódás, végül az elmenekülés. "November 22-én, kedves szentemnek, Szent Cecíliának ünnepén, éjszaka, világító rakéták lobogása közt, én is 'lábammal szavaztam', hogy osztozzam a 'száműzöttek keserű kenyerében'."

Szólj hozzá!

Ősz Iván

2013.02.15. 07:28 narat

"... fölmentünk a Széher úti kórházba, ahol nagybetegen feküdt Harsányi Lajos. Ágya körül ott találtuk a börtönből nemrég szabadult Mécs Lászlót, a szelíd hangú költőt, Ősz Ivánt..." Néhány vers Ősz Ivántól még a háború előttről:

Szólj hozzá!

Szabó Ferenc

2013.02.13. 08:00 narat

"[a megkeresést követően] Tűz Tamástól is több levelet kaptam. Pirossal megjelölte a jó képeket és különböző tanácsokkal szolgált a modernebb verseléshez." - emlékszik vissza költői indulására Szabó Ferenc. P. Szabó egyik verse:

Szólj hozzá!

Prokop Péter

2013.02.11. 09:18 narat

Tűz Tamás barátját, Prokop Pétert kérte fel, hogy alkossa meg akkori szolgálati helyének, Szendnek a katolikus templomában a freskókat: Egy Prokop-képre írt Tűz Tamás-vers:

Szólj hozzá!

Csanád Béla

2013.02.08. 07:48 narat

"Állhatatos figyelője a csendnek, a szunnyadó időnek, a fény és homály, a látható és láthatatlan mélytekintetű bogozgatója." - írja róla Tűz Tamás. Csanád Béla Tűz Tamásnak ajánlott verse:

Szólj hozzá!

Puszta Sándor

2013.02.06. 07:30 narat

"... első verseit olvasván én sem gondoltam volna, hogy valaha is ki tud szabadulni a mágikus Mécs-hatás alól s megtalálja eredeti hangját. Amikor hosszú évek múltán először olvastam néhány versét a Vigiliában, alig hittem a szememnek. Egészen más Puszta Sándor állt előttem:…

Szólj hozzá!

Ötvenes évek

2013.02.04. 07:13 narat

Az ötvenes éveket - a rezsim garázdálkodására utalva - Tűz Tamás "borzalmas esztendőknek" nevezte. A nyomasztó, fojtogató légkörben is folytatta kettős hivatását: a papit és a költőit.

Szólj hozzá!